Hiomatuki

Hiomatukeen kiinnitetään hiomapaperi. Helpottaa hiomatyötä sekä antaa tasaisen hiomajäljen. Hiomatukia löytyy myös jatkovarteen liitettävänä.

Maalausolosuhde: Universal

Tikkurila_Hiomatuki.jpg