Turvavaljaat

Puotamissuojain katolla ja korkeissa paikoissa työskennellessä. Lisäksi turvaköydet, liitosköydet ja kiinnittimet.

Maalausolosuhde: Exterior

Tikkurila_Ramirent_Turvavaljaat.jpg