Tuotteet metallipinnoille. Teräsrakenteet.

Modernit pinnoitteet erilaisiin olosuhteisiin

Teräsrakenteet ulkotiloissa

Tikkurila tarjoaa laajan valikoiman teollisuusmaaleja ja -pinnoitteita rakennusterästehtaille. Materiaalit ja järjestelmät täyttävät maailmanlaajuisen ISO 12944 -korroosionestostandardin vaatimukset. Standardin osassa 5 määritellään suojamaaliyhdistelmät eri rasitusluokkiin:  C2, C3, C4, C5-I ja C5-M. Standardissa määritellään myös kestävyysluokat, jotka vaikuttavat siihen, milloin pitää suorittaa ensimmäinen suurempi huoltomaalauskierros. Luokat ovat:

Korkea kestävyys (H) > 15 vuoden kestoikä
Kohtalainen kestävyys (M) 5–15 vuoden kestoikä
Alhainen kestävyys (L) - alle 5 vuoden kestoikä


Eräät Tikkurilan pinnoiteyhdistelmät täyttävät myös norjalaisten NORSOK-standardien vaatimukset. Suojamaaliyhdistelmiä koskevien NORSOK-standardin vaatimusten tiedetään kuuluvan markkinoiden tiukimpiin. NORSOK-testit tehdään ISO 20340 -standardin mukaisesti.

Tikkurilan maali- ja pinnoiteyhdistelmät teräspinnoille uudisrakentamisessa ja huoltomaalauksessa kehitetään olosuhteisiin, joissa rasitus vaihtelee vähäisestä kovaan. 

Maalausjärjestelmät uusille teräsrakenteille

Maalausjärjestelmät rasitusluokalle C3


Rasitusluokka C3 - Kohtalainen ilmastorasitus.

Ulkona Kaupunki- ja teollisuusilmatilat, joissa kohtalainen rikkioksidi-kuormitus. Rannikkoalueet, joilla on alhainen suolapitoisuus.
Sisällä
Tuotantotilat, joissa korkea kosteuspitoisuus ja jossain määrin epäpuhtauksia ilmassa, esim. elintarviketehtaat, pesulat, panimot, meijerit.

 

Yhdistelmän tunnus Maalausjärjestelmä Kokonaiskuivakalvonpaksuus (µm) Rasitusluokka-Kestävyys Standardi Esikäsittely

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 120 C2
M
A2.06 Sa2½

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C2
H
A2.07 Sa2½

TP54

Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 200 C3
H
A3.09 Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C2
H
A2.07 Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C3
M
A3.08 Sa2½

Maalausjärjestelmät rasitusluokalle C4

Rasitusluokka C4 - Ankara ilmastorasitus
Ulkona
Teollisuus- ja rannikkoalueet, joilla suolapitoisuus on kohtalainen.
Sisällä
Kemianteollisuuden tuotantolaitokset, uimahallit, rannikolla sijaitsevat telakat ja veneveistämöt.

Yhdistelmän tunnus Maalausjärjestelmä Kokonaiskuivakalvonpaksuus (µm) Rasitusluokka-Kestävyys Standardi Esikäsittely

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C4
M
- Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 200 C4
H
- Sa2½

TF27

Fontecoat EP 50 240 C4
M
A4.08 Sa2½

Maalausjärjestelmät rasitusluokalle C5-I

Rasitusluokka C5-I - Erittäin ankara teollisuusilmastorasitus
Ulkona
Teollisuusalueet, joilla kosteus on korkea ja ilmasto syövyttävä
Sisällä
Rakennukset tai alueet, joilla kondensoituminen on melkein jatkuvaa ja saasteiden määrä korkea.

Yhdistelmän tunnus Maalausjärjestelmä Kokonaiskuivakalvonpaksuus (µm) Rasitusluokka-Kestävyys Standardi Esikäsittely

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-I
H
A5I.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

Maalausjärjestelmät rasitusluokalle C5-M

Rasitusluokka C5-M - Erittäin ankara meri-ilmastorasitus.
Ulkona
Rannikkoalueet ja rannikon ulkopuoliset alueet, joilla suolapitoisuus on korkea.
Sisällä
Rakennukset tai alueet, joilla kondensoituminen on melkein jatkuvaa ja saasteiden määrä korkea.

Yhdistelmän tunnus Maalausjärjestelmä Kokonaiskuivakalvonpaksuus (µm) Rasitusluokka-Kestävyys Standardi Esikäsittely

TE10

Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 320 C5-I
H
A5I.2 Sa2½

TE80

Temacoat Primer Temacoat 50 320 C5-I
H
A5I.2 Sa2½

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-I
-
- St2

TP22

Temazinc 99 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
-
- St2

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

Maalausjärjestelmät upotukseen

Im1 Makeavesiupotus
Im2
Meri- ja murtovesiupotus
Im3
Maanalaiset rakenteet

Yhdistelmän tunnus Maalausjärjestelmä Kokonaiskuivakalvonpaksuus (µm) Rasitusluokka-Kestävyys Standardi Esikäsittely

TE81

Temaline TL 500 Im1, Im2
-
- Sa2½

Huoltomaalausjärjestelmät

Yhdistelmän tunnus Maalausjärjestelmä Kokonaiskuivakalvonpaksuus (µm) Rasitusluokka-Kestävyys Standardi Esikäsittely

TE56

Temabond ST 300 200 C5-M
-
- St2

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-M
-
- St2

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
-
- St2

Tarvitsetko neuvoa ratkaisun valitsemisessa?

Ota yhteyttä Teknisen palvelun asiantuntijoihin >>