Hardener 008 5605

    Liuoteohenteisten polyamidikovetteisten epoksimaalien kovete.

    Tuoteseloste


    Tuoteseloste ja käyttöturvallisuustiedote
    Käyttöturvallisuustiedote
    Käyttöturvallisuustiedote