Hardener 008 5610

    Liuoteohenteisten epoksimaalien fenalkamiinikovete.

    Tuoteseloste


    Tuoteseloste ja käyttöturvallisuustiedote
    Käyttöturvallisuustiedote