Lattiatuotteet betonipinnoille

Temafloor 4000 ESD - Muodostaa staattista sähköä poistavan lattiapinnoitejärjestelmän

  21616
  Temafloor 4000 ESD

  Temafloor 4000 ESD

  Liuotteeton, hierrettävä Temafloor 4000 ESD epoksimassa saadaan lisäämällä johtavaa hiekkaseosta Temafloor 401 epoksilakkaseokseen.

  Tuoteseloste

  Tyyppi Liuotteeton, hierrettävä Temafloor 4000 ESD epoksimassa saadaan lisäämällä johtavaa hiekkaseosta Temafloor 401 epoksilakkaseokseen.
  Ominaisuudet • Lisää turvallisuutta ja suojaa arvokkaita laitteistoja vaurioitumiselta sähköstaattisuutta pois johtamalla. Muodostaa Temafloor 310 ESD Primerin kanssa käytettynä staattista sähköä poistavan lattiapinnoitejärjestelmän. • Muodostaa saumattoman sähköä johtavan pinnan koko alueelle. • Kestää raskasta jalankulku- ja pyörillä kulkevaa liikennettä. Hyvä iskujen, kemikaalien ja raskaan kulutuksen kesto. Kemiallinen kestävyys ilmoitetaan tapauskohtaisesti. • Pinta kuluu tasaisesti ja on yhtenäinen. • Estää staattisen purkauksen aiheuttamia vaurioita. Suositellaan kohteisiin, joissa staattisen sähkön muodostuminen ei ole toivottua, kuten elektroniikkateollisuudessa, herkästi syttyviä ja räjähtäviä aineita käsittelevissä ja varastoivissa laitoksissa. • Täyttää standardin IEC-EN 61340-5-1 mukaisen sähkönjohtavuusvaatimuksen (kts. sivu 3). • Kestää +110ºC kuivaa lämpöä ja +60ºC upotusrasituksessa. • Konehuoneet, sähkötestauslaboratoriot, sähköntuotanto ja ylipainehuoneet terveydenhuollossa.
  Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-% n. 100%

  Tuoteseloste ja käyttöturvallisuustiedote
  Tuoteseloste
  Käyttöturvallisuustiedote
  Käyttöturvallisuustiedote
  Suoritustasoilmoitus